DARPA Sekretna technologia kontroli umysłu

Informacyjny.kim

TECHNOLOGIA OPRACOWANA PRZEZ KONTROWERSYJNY ODDZIAŁ BADAWCZY PENTAGONU ZYSKUJE OGROMNY IMPULS W OBLICZU OBECNEGO KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM, PRZY CZYM NIEWIELE UWAGI POŚWIĘCA SIĘ UKRYTYM MOTYWOM AGENCJI DO ROZWOJU TYCH TECHNOLOGII, ICH POTENCJAŁOWI DO WYKORZYSTANIA JAKO BRONI LUB ICH NIEZAMIERZONYM KONSEKWENCJOM.

Biały Dom ogłosił inicjatywę BRAIN w kwietniu 2013 roku. Dziś inicjatywa jest wspierana przez kilka agencji federalnych, a także dziesiątki firm technologicznych, instytucji akademickich, naukowców i innych kluczowych współpracowników w dziedzinie neuronauki. DARPA wspiera inicjatywę BRAIN poprzez szereg programów, kontynuując dziedzictwo inwestycji DARPA w neurotechnologię, które sięga 1970 roku. Artykuł w naszym magazynie z okazji 60-lecia zawiera przegląd ostatnich badań agencji mających na celu poszerzenie granic tej dziedziny i umożliwienie potężnych, nowych możliwości.

Recepty elektryczne (ElectRx)
Program ElectRx ma na celu pomóc ludzkiemu ciału wyleczyć się poprzez neuromodulację funkcji narządów za pomocą ultraminiaturyzowanych urządzeń, w przybliżeniu wielkości poszczególnych włókien nerwowych, które mogą być dostarczone przez minimalnie inwazyjne wstrzyknięcie.

Propriocepcja ręczna i interfejsy dotykowe (HAPTIX)
Program HAPTIX ma na celu stworzenie w pełni wszczepialnych, modułowych i rekonfigurowalnych mikrosystemów interfejsu neuronowego, które komunikują się bezprzewodowo z modułami zewnętrznymi, takimi jak łącze interfejsu protezy, w celu dostarczenia naturalistycznych wrażeń osobom po amputacji.

Neural Engineering System Design (NESD)
Program NESD ma na celu opracowanie wszczepialnego interfejsu neuronowego, który jest w stanie zapewnić bezprecedensową rozdzielczość sygnału i przepustowość transferu danych między mózgiem a światem cyfrowym.

Neurofunkcje, aktywność, struktura i technologia (Neuro-FAST)
Program Neuro-FAST ma na celu umożliwienie bezprecedensowej wizualizacji i dekodowania aktywności mózgu w celu lepszego scharakteryzowania i złagodzenia zagrożeń dla ludzkiego mózgu, a także ułatwienia rozwoju systemów brain-in-the loop w celu przyspieszenia i poprawy zachowań funkcjonalnych. Program opracował CLARITY, rewolucyjną metodę konserwacji tkanek i opiera się na najnowszych odkryciach w genetyce, zapisach optycznych i interfejsach mózg-komputer.

Neurotechnologia niechirurgiczna nowej generacji (N3)
The N3 Program ma na celu opracowanie bezpiecznego, przenośnego systemu interfejsu neuronowego zdolnego do czytania i pisania do wielu punktów w mózgu jednocześnie. Podczas gdy najbardziej zaawansowana istniejąca neurotechnologia wymaga chirurgicznego wszczepienia elektrod, N3 poszukuje technologii o wysokiej rozdzielczości, która działa bez konieczności operacji, dzięki czemu może być używana przez osoby pełnosprawne.

Niezawodna technologia interfejsu neuronowego (RE-NET) (zarchiwizowana)
Program RE-NET ma na celu opracowanie technologii potrzebnych do niezawodnego wydobywania informacji z układu nerwowego i robienia tego w skali i tempie niezbędnym do kontrolowania złożonych maszyn, takich jak wysokowydajne protezy kończyn.

Przywracanie pamięci aktywnej (RAM)
Program RAM ma na celu opracowanie i przetestowanie bezprzewodowego, w pełni wszczepialnego urządzenia medycznego z interfejsem neuronowym do użytku klinicznego u ludzi. Urządzenie ułatwiłoby tworzenie nowych wspomnień i odzyskiwanie istniejących u osób, które utraciły te zdolności w wyniku urazowego uszkodzenia mózgu lub choroby neurologicznej.

Przywracanie pamięci aktywnej – Replay (RAM Replay)
Program RAM Replay zbada rolę neuronowej „powtórki” w tworzeniu i przywoływaniu pamięci, w celu pomocy osobom lepiej zapamiętującym określone epizodyczne wydarzenia i wyuczone umiejętności. Program ma na celu opracowanie nowatorskich i rygorystycznych metod obliczeniowych, aby pomóc badaczom określić nie tylko, które elementy mózgu mają znaczenie w tworzeniu i przypominaniu pamięci, ale także jak bardzo mają znaczenie.

Rewolucja w protetyce
Program Revolutionizing Prosthetics ma na celu dalsze zwiększanie funkcjonalności opracowanych przez DARPA systemów ramion z korzyścią dla członków serwisu i innych osób, które straciły kończyny górne. Opracowane w ramach programu zdolności zręcznych rąk zostały już zastosowane w małych systemach robotycznych służących do manipulowania niewybuchami, zmniejszając ryzyko utraty kończyn wśród Żołnierzy.

Neurotechnologia systemowa dla nowych terapii (SUBNETS)
Program SUBNETS ma na celu stworzenie wszczepionych, zamkniętych systemów diagnostycznych i terapeutycznych do leczenia chorób neuropsychologicznych.

Ukierunkowany trening neuroplastyczności (TNT)
Program TNT ma na celu zwiększenie tempa i skuteczności treningu umiejętności poznawczych poprzez precyzyjną aktywację nerwów obwodowych, które z kolei mogą promować i wzmacniać połączenia neuronalne w mózgu. TNT będzie dążyć do rozwoju technologii platformowej w celu zwiększenia uczenia się szerokiego zakresu umiejętności poznawczych, w celu zmniejszenia kosztów i czasu trwania rozległego programu szkoleniowego Departamentu Obrony, przy jednoczesnej poprawie wyników.

Źródło: www.darpa.mil

Ty jesteś Kreatorem Własnej Rzeczywistości

Komentarze są wyłączone

Wybierz Zakładkę

Portal Społecznościowy KimBook

Platforma Video

MyTube

Komunikator WTC WhatsThat

WhatsThat

Nakładka na YouTube

Invidious.kim

Komunikator TNP Transport na Protesty

https://transportnaprotesty.info

Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Kontakt

Kontakt

Ostatnie wpisy