Kontrola umysłu nie jest już fantazją naukową

Program naukowy Learning Channel, zatytułowany „Future Fantastic, I, Robot”, z 17 grudnia 1997 roku, zaprezentował Hana Moroveca. Jest on dobrze znanym naukowcem, który studiuje robotykę i który poinformował, że w bliskiej przyszłości zaistnieje możliwość nałożenia ludzkiej osobowości na komputer, tak jak i komputerowej osobowości na człowieka. Program poinformował również o tym, że rząd Stanów Zjednoczonych posiada wysoko klasyfikowany program dla zastąpienia ludzkich funkcji maszyną i częściami komputerowymi.

źródło: Pixabay

Ten sam Discovery Channel zaprezentował 29 grudnia 1997 program zatytułowany „Non lethal weapons Shoot Not to Kill”, w którym zaprezentowano broń elektromagnetyczną, która jest w stanie zdezorientować terrorystę, a także może zostać użyta przeciwko tłumowi lub w trakcie oblężenia. Od lat sześćdziesiątych istnieją twierdzenia, że rząd USA, a także inne rządy, eksperymentują na ludziach bez ich przyzwolenia, w ściśle tajnych programach służących testowaniu broni kontrolującej umysł poprzez użycie technologii elektromagnetycznej. Bronie te działają na hipotetycznej zasadzie elektromagnetycznych sygnałów z zewnątrz, które mogą naśladować elektromagnetyczne sygnały ciała i umysłu. Ilość dowodów na poparcie tych twierdzeń ciągle rośnie.

Większość naukowców przyznało, że kontrola umysłu osób żyjących współcześnie będzie teoretycznie możliwa i wielu podpisało przysięgę dla narodowego bezpieczeństwa, która powstrzymuje ich od dyskusji na temat pracy na tym polu. Jakkolwiek będą oni dyskutować na temat logicznych implikacji badań nad kontrolą umysłu. Podaję tutaj przykład jednego z wielu artykułów o kontroli umysłu, pochodzącego z New York Times Magazine, 15 listopada 1970, „Badacz Mózgu Jose Delgado Pyta – Jaki Rodzaj Ludzi Chcielibyśmy Konstruować? „

Delgado powiedział:

„Ludzkość znajduje się w ewolucyjnym punkcie zwrotnym. Jesteśmy bardzo blisko osiągnięcia możliwości konstruowania naszych własnych funkcji mentalnych, poprzez znajomość genetyki (co uważam za możliwe w ciągu najbliższych 25 lat), a także poprzez znajomość mechanizmów mózgowych, które są podstawą naszego zachowania.”

W tym samym artykule Dr. Morton Reiser, przewodniczący departamentowi psychiatrii w Yale, stwierdził:

Istnieją prawdopodobnie pewne zastraszające potencjały w pracy Delgado. „Jeśli można użyć technologii komputerowej dla wysłania bezzałogowego satelity na Księżyc, to nie wydaje się to krańcowo niemożliwe, aby pewnego dnia komputery stały się wystarczająco zaawansowane, aby mogły zostać użyte dla wysyłania myśli do ludzkiej głowy….Załóżmy dla przykładu, że mógłby być ktoś z nieopanowanymi i wściekłymi reakcjami, zależnymi od czegoś wykrywalnego w systemie nerwowym. Komputer mógłby wysłać stymulant dla powstrzymania takiej reakcji. Nie myślę, że jest to fantazja naukowa….”

Istnieją dowody na to, że rząd Stanów Zjednoczonych fundował badania nad kontrolą umysłu dla celów wywiadowczych. Oto związany z tym cytat z „Journey Into Madness, The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse”, autorstwa Gordona Thomasa (Bantam Books, 1989). Pan Thomas jest byłym producentem BBC, weteranem – korespondentem zagranicznym i dziennikarzem badaczem, który donosił z wielu gorących miejsc wokół Kuli Ziemskiej.

„Dr. Gottlieb i behawioryści z ORD (Biuro Prac Badawczych i Rozwoju, CIA) podzielali poglądy [Dr]Jose Delgado, który uważał, że musi nadejść dzień, kiedy technika będzie udoskonalona dla nie tylko zwierzęcej, ale i ludzkiej reakcji na transmitowane elektronicznie sygnały”….”Tak jak Dr. Delgado (Yale University), neurochirurg (Dr.Heath z Tulane University) doszedł do wniosku, że ESB (elektroniczna stymulacja mózgu) może kontrolować pamięć, impulsy, odczucia i może wywoływać halucynacje, a także strach i przyjemność. Jest w stanie dosłownie manipulować wolą wedle życzenia.”

Działania przedstawicieli rządowych, począwszy od lat czterdziestych do czasów obecnych, wskazują na sklasyfikowaną historię wojskowych badań nad kontrolą umysłu. (Z „The Mind Manipulators” Alana Scheflina, 1978 str. 21

Richard Helms, zastępca dyrektora CIA, odpowiedział na pytanie J. Lee Rankina, generalnego radcy Komisji Prezydenckiej badającej zamordowanie prezydenta Kennedego, dotyczące sowieckich technik prania mózgu. Pan Helms sugerował, że Sowieci są głęboko zaangażowani w „walkę o ludzki umysł.” Było w tych słowach echo Allena Dullesa, który jako nowo zatrudniony dyrektor CIA, powiedział 10 kwietnia 1953 roku, na ogólnonarodowym spotkaniu wychowanków Princeton w Hot Springs, Virginia, następujące słowa:

„W ciągu ostatnich kilku lat przyzwyczailiśmy się do słuchania wielu rzeczy o walce o ludzki umysł – wojnie ideologii – i rzeczywiście, nasz rząd został doprowadzony przez międzynarodowe napięcie, które nazywamy 'zimną wojną’, do podjęcia dodatnich kroków dla rozpoznania zagadnienia prowadzenia wojny psychologicznej i do odgrywania w niej aktywnej roli”.

Zastanawiam się jednak, czy wyraźnie uświadamiamy sobie znaczenie tego problemu, czy zdajemy sobie sprawę, jak niebezpieczną może stać się walka o ludzki umysł w sowieckich rękach? Możemy nazwać to, w tej nowej formie, prowadzeniem wojny mózgowej. Memorandum Helmsa było klasyfikowane w 1974 roku i jest dokumentem nr. 1131 Komisji Warrena. Przemówienie Dullesa było cytowane w News and World Report (8 maja 1953, str. 54) pod tytułem „Brain Warfare-Russia’s Secret Weapon.”

Problem kontroli umysłu jest skomplikowany i rozłożony w długim okresie czasu. Istnieją historyczne przyczyny dla poparcia twierdzeń ofiar. Szerząca się mentalność zimnej wojny, nieludzka i niepotrzebna, krzewiła się obficie przez 50 lat. Ta postawa stworzyła nieznany jak do tej pory, program testowania broni elektromagnetycznej na obywatelach USA. Pisząc o eksperymentach radiacyjnych, David C. Morrison stwierdził w National Journal (26/11/94 str. 2806):

„Wypuszczeni nieodwołalnie w erę po-powojenną, będziemy szarpać się na tysiąc dużych i małych sposobów z następstwami morderczej rywalizacji zimnej wojny. Pomiędzy tymi konsekwencjami znajduje się oczywiście mentalność totalnej wojny, która spłodziła użycie ludzkich świnek doświadczalnych.”

W tym samym artykule, generał wojskowych sił powietrznych, Curtis E. LeMay, który kierował zabiciem około 900,000 ludzi podczas terrorystycznych bombardowań Japonii, oświadczył:

„Nie ma niewinnych osób cywilnych…., tak więc, nie dręczy mnie aż tak bardzo zabijanie niewinnych gapiów.”

Wiele powiązanych ze sobą faktów, wskazujących na to, że rządowa biurokracja nie chce jedności opinii amerykańskiego społeczeństwa, formuje niezaprzeczalny dowód istnienia kontroli umysłu. Podczas, kiedy tematyka kontroli umysłu nie znajduje się być może w głównym nurcie publikacji, jest ona faktem nieodpartym i nieuchronnie dotrze do wiadomości publicznej, tak jak stało się do dnia dzisiejszego z problemem radiacji.

Problem – Super Mocarstwa w Sklasyfikowanym Wyścigu Zbrojeń Dla Kontroli Ludzkiego Umysłu i Ciała za Pomocą Technologii Elektromagnetycznych.

Ogólny obraz wskazuje na sklasyfikowany wyścig zbrojeń pomiędzy super-siłami, dla uzyskania i sprawowania kontroli nad ludzkim zachowaniem, poprzez użycie technologii elektromagnetycznych i neurologicznych. Międzynarodowe pertraktacje dotyczące broni elektromagnetycznych zostały przedstawione w Biuletynie Naukowców Atomistyki, (wrzesień/październik 1994, str 44), w sekcji „Non-lethal” weapons may violate treaties”, przez Barbarę Hatch Rosenberg, dyrektora Programu Broni Chemicznych i Biologicznych Federacji Naukowców Amerykańskich. Pisze ona na temat broni elektromagnetycznych:

„Mówi się, że bronie te powodują doraźne lub trwałe oślepienie, interferencję z procesami mentalnymi, modyfikację zachowania i reakcji emocjonalnej, utratę przytomności, uporczywy ból, oszołomienie, mdłości i biegunkę, lub nieprawidłowości we funkcjonowaniu organów wewnętrznych na wiele innych, rozmaitych sposobów…..Dodatkowo, dla Konwencji Pewnych Broni Konwencjonalnych prowadzone są międzynarodowe rozmowy, które mogą prowadzić do stworzenia nowych, specyficznych protokołów odnośnie broni elektromagnetycznych…..”

Bieżąca fala zainteresowania technologiami elektromagnetycznymi przynosi bardzo pilne zagadnienie adopcji zasad, wyraźnie zakazujących użycia tych odczłowieczających broni.

Istnieje wiele dowodów na rozwijanie tych technologii przez główne siły światowe i Stany Zjednoczone. Jeden z przykładów pochodzi z Atlantic Monthly, The Zap Gap, marzec 1987, autorstwa Chucka de Caro, str. 28;

Było wiele daleko posuniętych, hipotetycznych rodzajów uzbrojenia w nowinach, od czasu kiedy Star Wars przemieniły się z filmu na system obronny. Dlatego być może, można zrozumieć to, że kiedy Caspar Weinberger użył w przemówieniu z 1983 roku obciętej referencji do „broni częstotliwości radiowej”, reakcja była minimalna. Przepuszczenie przez jeszcze inny plik równań fizycznych jest ostatnią rzeczą, jakiej chciałaby większość kongresmenów i komentatorów. Tymczasem bronie częstotliwości radiowej (RF), których tematykę rzadko porusza się w głównym nurcie prasy, wydają się być znacznie bliższe realizacji niż promieniowanie energii lub super rakiety programu Star Wars.”

Istnieje ponad 25 artykułów (z lat siedemdziesiątych do dziewięćdziesiątych) o swego czasu super mocarstwie – Rosji i rozwijaniu przez nią tej technologii. Proszę sprawdzić artykuły na temat rosyjskiej kontroli umysłu i technologii elektromagnetycznej, 1997 Fort Bragg, CA, Flatland Books. „Operation Mind Control” Waltera Bowarta (1978) omawiała relacje weteranów wojny w Wietnamie, dotyczące użycia technologii kontroli umysłu. W lutym 1996 David Guyatt napisał artykuł dla sympozjum Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. Sympozjum to zatytułowano The Medical Profession and the Effects of Weapons. Guyatt doniósł w 1989 roku, że inżynier medyczny z Departamentu Obrony był źródłem historii dotyczącej użycia conditioning, mikrofal i innych modalności na Palestyńczykach.

Te nowe bronie są rewolucyjne i mają wpływ na przyszłość każdego obywatela. The New York Times z 29 grudnia 1965 roku, str 29, przedstawił spikerów ze spotkania American Association for the Advancement of Science. Było ono zatytułowane „Kontrolowanie Umysłu”. Prof. David Krech z University of California sugerował, że możliwe, przyszłe potencjały kontrolowania ludzkich umysłów, mają ważniejsze implikacje niż nawet sukcesy fizyków nuklearnych.

„…..nie można zmarnować czasu, aby te nowe możliwości mogły być użyte raczej dla pożytku wolnego społeczeństwa, a nie wypaczone dla jego zniszczenia i zniewolenia obywateli.”

Powinna rozpocząć się spóźniona dyskusja, w której społeczeństwo będzie mogło wypowiedzieć się na temat rozwoju i użytku tych nowych broni.

Musimy pamiętać o dwóch punktach krytycznych. Jeden, rząd torturuje obywateli USA tą technologią i drugi, amerykańskie społeczeństwo ma prawo głosu odnośnie użycia i rozwijania tej technologii. Jest to ciężkie naruszenie praw ludzkich, aktywnie ukrywane przez rząd Stanów Zjednoczonych. Przez ostatnich pięćdziesiąt lat programy testowania broni elektromagnetycznych i neurologicznych są – stosownie dla kursu rządowego – sklasyfikowane w ramach aktu bezpieczeństwa narodowego. Tak więc jest rzeczą konieczną, aby społeczeństwo USA mogło dokonać przeglądu faktycznych i udokumentowanych informacji, dotyczących rządowej linii postępowania i podjęło własną decyzję.

Podaję tutaj tylko jeden przykład tego, jak ofiary nie są w stanie obejść aktu bezpieczeństwa narodowego. Z listu National Security Agency, z marca 1997 roku do Cheryl Welsh:

„21 października 1996 DIA [Defense Intelligence Agency] referowało tej agencji, dla naszego przeglądu i udzielenia Pani bezpośredniej odpowiedzi, jeden odpowiedni, pochodzący z NSA dokument, dotyczący sowieckiego systemu kontroli umysłu….Informacja ta jest sklasyfikowana, ponieważ jej ujawnienie mogłoby, rozsądnie oczekując, doprowadzić do wyrządzenia wyjątkowo ciężkich szkód bezpieczeństwu narodowemu.”

Tutaj z kolei podaję przykład, dlaczego ofiary nie są w stanie poruszyć zagadnienia praw ludzkich w głównych publikacjach. To jest artykuł z Washington Post, 27 kwiecień, 3 maj, 1992 Weekend Edition, str 34, „Playing I Spy With That Alleged New Openness at the CIA” autorstwa George Lardnera Jr.

Grupa operacyjna, dowodzona przez ówczesnego dyrektora CIA do spraw publicznych, Josepha DeTrani, skaptowała tych, których widziano jako uzupełnienie egzystującego, agencyjnego programu środków masowego przekazu….

„PAO (biuro spraw publicznych) ma teraz związki z reporterami z każdego głównego serwisu kablowego, gazety, tygodnika i stacji telewizyjnej w tym kraju.” – donosi sprawozdanie. „To pomogło nam zamienić niektóre historie wywiadowczych niepowodzeń na historie wywiadowczych sukcesów i przyczyniło się do precyzjności niezliczonych innych historii. „W wielu przypadkach,” – podało sprawozdanie – ” nakłoniliśmy dziennikarzy do przełożenia, zmiany, wstrzymania, lub nawet zlikwidowania historii, które mogłyby mieć zły skutek dla interesów narodowego bezpieczeństwa, lub narazić na niebezpieczeństwo nasze źródła i środki.”

Balans narodowego bezpieczeństwa i indywidualnych praw i wolności jest przesunięty poważnie w kierunku korzystnym dla nadużyć rządowych, (proszę sprawdzić stronę CAHRA, Ex-Con, w dziale national security). Ważnym środkiem zaradczym byłoby wydanie sklasyfikowanych dokumentów dla spraw sądowych. Prawny standard dowodowy oskarżeń o nielegalne eksperymentowanie i nielegalne, operacyjne programy wywiadowcze, powinien rozliczyć 50 lat rządowego ukrywania technologii elektromagnetycznej i jej efekty na zdrowiu, ( proszę sprawdzić stronę CAHRA, Timeline, Louis Slesin).

Istnieją znaczące badania rosyjskie, dotyczące efektów elektromagnetyczności na zdrowiu. Proszę sprawdzić w książce Paul Brodeura „Zapping of America”, z 1977 roku. Książka ta przedstawia również politykierstwo zachodzące w programach broni elektromagnetycznych. Pomiędzy wieloma artykułami, które nigdy nie dostały się na pierwsze strony głównych publikacji, znajduje się artykuł 21st Century, marzec-kwiecień, str 50, zatytułowany „Bioelektromagnetyczność – Jak Fale Radiowe Oddziaływują na Żywe Organizmy” („Bioelectromagnetics How Radiofrequency Waves Interact with Living Systems”) autorstwa Jamesa W. Frazera PhD i Joyce E. Frazer. Podtytuł –

„Nie-termiczne efekty radiacji elektromagnetycznej na żywych komórkach przynoszą ślady prowadzące do zrozumienia, czym jest życie, a także zrozumienie badań sowieckich, dotyczących możliwości kontrolowania ludzkich myśli i doświadczeń emocjonalnych.”

Podaję tutaj inny przykład rosyjskich badań. Zdeklasyfikowany dokument z DIA.

MEMORANDUM FOR THE RECORD SUBJECT; Z odprawy NSC (Rady Bezpieczeństwa Narodowego), doraźnego komitetu do spraw niejonizującej radiacji elektromagnetycznej (NIEMR)…
1. W środę, 26 lutego 1975 roku, pouczyłem doraźny komitet powołany przez [wymazane] Rady Bezpieczeństwa Narodowego dla celów studiowania implikacji sowieckich badań nad biologicznymi efektami niejonizującej radiacji elektromagnetycznej. Mój instruktaż składał się z omówienia świeżych sprawozdań wywiadowczych oraz sowieckich i europejskich badań dotyczących tego zagadnienia.
2. W instruktażu tym asystował mi [wymazane] Navy Medical Research Institute i [wymazane] Office of Telecommunication Policy. Executive Offices of the President. …

Rosjanie badali technologię elektromagnetyczną, dla użytku militarnego, od przynajmniej lat pięćdziesiątych. Z książki Zapping of America, autor Paul Brodeur, 1977, ISBN 0 393 06427
1. Na stronie 301 znajduje się cytat Dr. Miltona Zareta, który pracował dla projektu CIA Pandora – programu mającego określić przyczynę rosyjskiego bombardowania ambasady USA, które rozpoczęło się w roku 1962. Historia ta pochodziła od Jacka Andersona. Dr. Zaret stwierdził – Kiedy przeanalizowałem dla projektu Pandora rosyjską literaturę, w latach sześćdziesiątych, stało się zupełnie oczywiste, że takie kodowanie, odciśnięte na zasięgu fali nośnej, mogło mieć efekt na centralnym systemie nerwowym.

Podczas postępowania w sprawie Agent Orange, wieloletnia bitwa sądowa nie służyła sprawiedliwości. Producenci chemikalii posiadali przewagę finansową, podczas gdy dowód na szkody wyrządzone przez Agent Orange, pożądany przez prawo dla wygrania procesu, był bardzo trudny do zdobycia. Proszę sprawdzić w GI Guinea Pigs How the Pentagon Exposed Our troops to Dangers More Deadly Than War: Agent Orange and Atomic Radiation, autorzy Michael Uhl and Tod Ensign, 1980. Beżący program testowania broni elektromagnetycznych charakteryzuje się takim samym brakiem balansu sprawiedliwości, jak przypadek Agent Orange. Można byłoby podać wiele więcej przykładów. Istnieje wyjście z tej sytuacji, ale ofiary nie są w stanie wprowadzić tematyki tego problemu do głównego nurtu publikacji, tak aby społeczeństwo zostało o nim uświadomione i niewątpliwie było przerażone i gotowe to działania.

Eksperci, profesjonaliści oraz niezależne źródła i artykuły wskazują wyraźnie na to, że rządowa kontrola umysłu jest rzeczywistością i że społeczeństwo nie jest jej świadome. Mamy do czynienia z programami aktualności i serialami, konferencjami, dokumentami wojskowymi, książkami, sprawozdaniami rządowymi i dyskusjami na temat międzynarodowych porozumień dotyczących technologii elektromagnetycznych. Jednym z najlepszych atykułow jest „The Development
of New Anti-personnel Weapons”
autorstwa Louis Doswald-Beck, 1 listopada 1990, w międzynarodowym czasopiśmie Czerwonego Krzyża. Donosi on:

„Wbrew rzadkości publikacji na ten temat i zazwyczaj ściśle sklasyfikowanemu charakterowi takiej informacji…bardzo małe ilości radiacji elektromagnetycznej mogłyby wyraźnie zmienić funkcje żywych komórek.” Artykuł donosi następnie: „Prace badawcze na tym polu prowadzone są w niemal wszystkich krajach uprzemysłowionych, a w szczególności przez wielkie mocarstwa, z zamiarem użycia tego zjawiska dla celów anty-materialnych i anty-personalnych.”

U.S. News and World Report, 7 lipiec 1997, omawia bronie odmieniające zachowanie w artykule z pierwszej strony. Defense News, 1993, omawia z wielką dokładnością rosyjskie bronie kontroli umysłu, w szczególności sygnały elektromagnetyczne emitowane do mózgów żołnierzy. The United States Air Force Scientific Advisory Board 1996, New World Vistas, opisuje przyszłe użycie technologii elektromagnetycznej i kreację zjawiska choroby psychicznej, wysyłania głosów przy użyciu mikrofal, dla użytku przeciw terrorystom.

Wielu naukowców straciło subsydia rządowe z powodu wypowiadania się na temat efektów elektromagnetyczności na zdrowiu. Cenzura informacji takiego typu zapobiegła wytworzeniu zrównoważonej oceny efektów tego typu, co odbija się tendencyjnie w postępowaniu sądowym.

Podaję tutaj przykłady tego, jak rząd rozwija tą technologię. Z Future Agenda
Congressional Clearinghouse on the Future, Chairman Albert Gore Jr., 1982, str 35;

Tendencje zbrojeniowe. Pomimo że nie jest to pilne zagadnienie, istnieją przewidywania, że przyszłość może przynieść totalnie nowe bronie niszczenia na szeroką skalę. Do takich rodzajów uzbrojenia mogą zaliczać się bronie klimatologiczne, nowe urządzenia elektroniczne, takie jak promieniowanie silnej energii i mechanizmy kontroli umysłu. To, czy te bronie mogą i powinny być rozwijane, może stać się przedmiotem debaty w najbliższych latach.

Pośród książek znajduje się tytuł Mind Wars z 1984 roku autorstwa Rona McRae, współpracownika reportera Jacka Andersona. McRae napisał na stronie 62;

„W 1977 roku Samuel Koslov, asystujący wysokiemu urzędnikowi Navy, który zajmował się pracami badawczymi i rozwojem, dowiedział się, że Navy miała kontrakt ze Stanford Research Institute dla studiowania ELF (niezmiernie niskich częstotliwości) i kontroli umysłu….Obecne prace badawcze dotyczące efektów ELF na ludzkim mózgu, są dobrze finansowane i wysoko sklasyfikowane.”

Program telewizji kablowej „Weapons of War” – Learning Channel z 21 września 1997, zaprezentował postać Dr. Michaela Persingera z Laurentian University w Kanadzie. Mówił on o broniach opartych na technologii oddziaływującej psychologicznie („psycho or influence technology”) i o kontroli tego, o czym myślą ludzie, poprzez częstotliwości elektromagnetyczne, dla celów prowadzenia wojny psychologicznej.

W skład konferencji wchodzą Federal Regulations of Medical Devices for the Nineties z 5 listopada 1994. Główny mówcą był Dr. John H.Gibbons, który 2 lutego 1993 złożył przysięgę urzędową, jako asystent prezydenta do spraw nauki i technologii oraz doradca naukowy dyrektora Biura Kierowania Rozwoju Nauki i Technologii – Białego Domu. Na konferencji tej dyskutowano o monitorowaniu z odległości i o zabiegach, lub zabiegach teleprezencyjnych. Zilustrowano bieżące osiągnięcia w wykrywaniu dużej ilości danych, przetwarzaniu danych i transmisji z inscenizacji odległego pola bitwy.

Do dokumentów militarnych zalicza się „Low Intensity Conflict and Modern Technology „ – Lt. Col Deana, czerwiec1986. Capt. Paul Tyler napisał ten ustęp:

„Potencjalne zastosowanie militarne EMR (radiacji elektromagnetycznej). Potencjalne wartości użytkowe sztucznych pól elektromagnetycznych mieszczą się w szerokiej skali możliwości i mogą być zastosowane w wielu sytuacjach militarnych i quasi-militarnych. W skład niektórych z tych potencjalnych zastosowań wchodzą: postępowanie wobec grup terrorystycznych, kontrola tłumu, kontrola naruszania bezpieczeństwa w ośrodkach wojskowych i techniki przeciwpiechotne wojny taktycznej”.

We wszystkich tych przypadkach systemy elektromagnetyczne byłyby użyte do wytworzenia zakłóceń psychologicznych średniego i ciężkiego stopnia, zakłóceń spostrzegawczości, lub dezorientacji.

Przykłady Zdolności Operacyjnych Broni Elektromagnetycznych i Neurologicznych

Istnieją już przykłady rządowego nadużycia tej technologii. Istnieje długa i niedostępna historia prac badawczych nad częstotliwością elektromagnetyczną (EMF) i neurologią. Prezentuję tutaj praktyczne zastosowanie tych badań. Dotyczy ono kobiet protestujących przeciwko bazie wojskowej w Greenham Commons w Anglii, które stały się celem broni radiacyjnych i antypiechotnych w 1985 roku, podając za The Nation vol. 244,14 marzec 1987, str. 313. Kobiety te protestowały przeciwko umieszczeniu rakiet typu 'cruise’ w amerykańskiej bazie sił lotniczych w południowej Anglii. Symptomy, o jakich donosiły, były porównywalne do „choroby mikrofalowej”. Dr. Rosalie Berrell i Kim Besley, były inżynier radarowy, członkinie Electronics For Peace, poczyniły pomiary, które świadczyły o silnej radiacji w Greenham – do stu razy wyższej niż na sąsiednich obszarach. Wydarzenie to poruszane było w publikacji Peace and Freedom, styczeń/luty 1989 na stronie 24.

W publikacji Science for the People, artykuł datowany z września/października 1987, str. 23, zaprezentował następujące informacje; Gazeta City Limits podała, że Brytyjskie Ministerstwo Obrony używało najprawdopodobniej w Greenham systemu wykrywającego CLASSIC (Covert Local Area Sensory System for Intruder Classification). Gazeta The Manchester Guardian podała:

„Stany Zjednoczone używają systemu wykrywającego BISS (Base Installation Security System), który pracuje…’na częstotliwościach wysokich wystarczająco, na odbicie fal radarowych od ciała intruza poruszającego się w pobliżu otaczającego ogrodzenia.”

W roku 1972 Amerykańskie Centrum Prac Naukowych i Wyposażenia Wojskowego opublikowało pracę zatytułowaną Analysis of Microwaves for Barrier Warfare. Istnieje lista innych, podobnych źródeł informacji.

Podając za Connexions 29 1989, str 3, w 1985 roku kobiety na zjeździe pokojowym Seneca Womens’ Peace Encampment w Nowym Jorku zaczęły odczuwać podobne symptomy. Po wystąpieniu o nakaz sądowy w Newbury Count Court w styczniu 1988, kobiety, które były powodami w tej sprawie, doznały włamań do ich domów i samochodów, kradzieży dokumentów i otwierania listów, ale agresja ustąpiła. Peace and Freedom donosi o użyciu broni EMR w Molesworth (USAFE), na farmie pokojowej (fabryka bomb Pantex w Teksasie), w Ameryce Centralnej i w innych lokacjach. Dobrze znana Międzynarodowa Liga Kobiet dla Pokoju i Wolności posunęła się nawet aż do utworzenia Specjalnego Komitetu do Spraw Broni EMR w Nowym Jorku.

Tutaj jest jeszcze jeden przykład. Z Electromagnetism and Life, Dr. R.O. Becker, str 227. „Możliwość tego, że Związek Radziecki może wyprzedzać USA pod względem systemów broni EM utrzymywała się przynajmniej od czasu napromieniowania ambasady USA w Moskwie, w 1953 roku.” Także z Washington Times, 15 listopada 1972,

„Rząd rosyjski kontynuuje bombardowanie ambasady USA w Moskwie radiacją mikrofalową – podając za urzędnikami amerykańskimi.”

Pulsujące emanacje pochodzą z budynku mieszkalnego naprzeciwko ulicy, który jest przypuszczalnie zapchany rosyjskimi urzędnikami bezpieczeństwa.

” W 1976 roku Globe donosi o tym, że ambasador Walter Stoessel zachorował na rzadką chorobę krwi, podobną do białaczki i cierpi na bóle głowy i krwawienie z oczu. Jego dwaj napromieniowani poprzednicy, ambasadorzy Charles Bohlen i Llewellyn Thompson, umarli na raka.”

Istnieje wiele więcej przykładów użycia tej technologii przez super mocarstwa.

Istnieją niezliczone przypadki politycznego użycia tej technologii. Oczywiście, nie ma na to niezbitych dowodów, ponieważ niezbędne dowody są sklasyfikowane. Jakkolwiek istniejąca ilość dowodów pozwala na domaganie się wszczęcia dochodzenia. 21 września 1977 roku, na wysłuchaniu Senatu odnośnie programu MKULTRA – programu CIA dla badań nad modyfikacją zachowania – Dr. Gottlieb, który kierował programem kontroli umysłu CIA, ostrzegł Kongres o bieżącym użyciu przez Rosję broni wywiadowczych przeciwko rządowi amerykańskiemu. Oświadczył on, że Prezydent Nixon był najprawdopodobniej celem jakichś rodzajów narzędzi wywiadowczych, przy pomocy których Rosjanie próbowali oddziaływać na urzędników amerykańskich. W 1972 roku, podczas podróży do Rosji, Prezydent Nixon i jego personel donieśli o 'nieodpowiednim zachowaniu’, takim jak płacz bez powodu. Podczas tego samego wysłuchania Senatu, Gottlieb powiedział, że CIA była zainteresowana w tym, jak fale częstotliwości radiowych mogłyby wpływać na zachowanie. James Mills, reporter agencji UPI i autor The Power – fikcyjnego sprawozdania o kontroli umysłu, przygotowywał się do pisania tej książki, kontaktując się z rosyjskimi instytucjami naukowymi. Podczas wywiadu telewizyjnego Paranormal Warfare- a Secret Military Power? Larry King Live 12 września 1990 roku, transcript #127, Mills oświadczył, że wiele osób wierzyło, iż bronie elektromagnetyczne zostały użyte na Prezydencie Nixonie, podczas incydentu zrelacjonowanego przez Dr. Gottlieba.

Oto inny przykład. Główne dzienniki, jak USA Today z 14 lutego 1992, doniosły o twierdzeniach Saddama Husseina, który oskarżał CIA o użycie na nim kontroli umysłu,

„używanie psychotroniki i bio-komunikacji dla spowodowania skrzepu krwi w mózgu lub sercu…”

Ataki serca, samobójstwa, szantaże, wszystko może być spowodowane z odległości, nie pozostawiając ani śladu, który mógłby powiązać je z przestępcą.

The San Francisco Chronicle, 30 wrzesień 1996 artykuł zatytułowany „Natural Law Party Nearly Unknown, But on the Ballot, Libertarian ideals, science, transcendental meditation” – „…poszukując, jak wnieść światło nauki do polityki poprzez środki, które są pod każdym względem niekonwencjonalne – wliczając w to odwzorowanie mózgów polityków, dla zakatalogowania inteligencji, kreatywności i równowagi w sytuacji kryzysowej. Słowa te zostały wypowiedziane przez kandydata na wiceprezydenta Natural Law Party, Mikea Tompkinsa, który kształcił się w Andover i na Harvardzie, oraz pracował jako konsultant w 'human development’, na polach ochrony zdrowia, edukacji i penitencjarnym.” Ta pogłoska wymaga dalszego dochodzenia i jest przykładem wielu śladów – fałszywych lub w przeciwnym razie, niedostępnych.

Oto przykład politycznego użycia technologii kontroli umysłu przez Rosjan. 16 lipca 1981, David Brinkley News Program Nr. 47592. David Brinkley powiedział,

„Wiadomo, że Rosjanie pracują wytrwale nad kontrolą ludzkiego umysłu na odległość – poprzez użycie środków elektronicznych.”

Podczas tego samego programu przeprowadził on wywiad z Dr.Williamem Van Bise – inżynierem radiowcem, który prowadził dochodzenie w związku z transmisją nad obszarem USA, w latach siedemdziesiątych, rosyjskiego sygnału radiowego. Dr.Van Bise posiadał dowody na to, że rosyjski sygnał radiowy występował

„na częstotliwości, w jakiej operuje ciało ludzkie – 10 Hz jest dokładnie w paśmie częstotliwości biologicznych.”

W odpowiedzi na pytanie, Bise stwierdził, że najłatwiejszą metodą na rozerwanie procesu myślowego byłoby użycie mikrofal.

Społeczeństwo USA powinno wiedzieć o tym, że na rządowe ukrycie problemu składa się wiele, pozornie niepowiązanych faktów. Bronie Hi tech i narzędzia wywiadowcze są w użytku operacyjnym w dniu dzisiejszym, bez społecznej świadomości, bez rozliczenia i dzieje się tak od wielu lat.

Ofiary takie jak Delores Hejazi i reporter Alex Constantine donoszą o używaniu taktyk typu Cointelpro, kiedy oskarżają lub nie zgadzają się z agencjami typu CIA i IRS. Problemy Hejazi rozpoczęły się kiedy napisała ona zażalenie do IRS. Była ona systematycznie dyskredytowana, nabawiła się tendencji samobójczych i ostatecznie odmówiła leczenia raka gardła. Poczym umarła i nie była w stanie doprowadzić do śledztwa w sprawie zrelacjonowanej w Cleveland Plains Dealer 28 czerwca 1991 roku, dotyczącej tego, że była ona „wielokrotnie atakowana i torturowana przez agencje rządowe, uzbrojenie promienne i technologię laserową.”

Alex Constantine, reporter z Los Angeles, badał przypadek maltretowania dzieci McMartin i został później zaatakowany przez wywiadowcze narzędzia elektromagnetyczne. Pomimo dręczących i dyskredytujących technik, jakie przetrwał do dnia dzisiejszego, praca reporterska Constantinea zawiera dwie książki na temat rządowej kontroli umysłu.

Podając za Encyklopedią Britannica, Cointelpro był prowadzonym przez FBI programem kontrwywiadu (lata sześćdziesiąte), przeznaczonym do rozbicia grup i neutralizowania osób indywidualnych, które uważano za zagrożenie dla bezpieczeństwa krajowego, za pomocą wywiadowczych technik nadzoru, dyskredytowania i dokuczliwości. Był on używany ekstensywnie na Martinie Lutherze Kingu. W dniu dzisiejszym agencje wywiadowcze używają zaawansowanych technicznie narzędzi elektromagnetycznych, dla osiągnięcia tych samych, nielegalnych celów.

Jest to dobrze udokumentowane w zapisach kongresowych, że FBI interesowało się grupami działaczy robotniczych i przeciwnikami wojny w Wietnamie w latach siedemdziesiątych. The House Judiciary Committee, Podkomisja Praw Konstytucyjnych i Obywatelskich, wysłuchanie listopad 1975, str 9,44, donosi o „programie kontrwywiadowczym” FBI. Podczas, kiedy istniały przykłady wysoce niewłaściwej działalności, przytłaczająca większość programów FBI była wyraźnie usankcjonowana. Podano listę dwunastu zagadnień prawnych, wliczając w to użycie informantów dla rozbicia działalności grup i zakładanie pozornych organizacji dla celów rozłamowych. Do nielegalnych działań FBI, wymienionych w tym raporcie, zalicza się śledzenie życia intymnego przywódcy grupy, dla rozpowszechnienia wiadomości takiego typu w prasie. Podając za gazetą The Berkeley Barb z 11-17 stycznia 1974, The National Caucus of Labor Committees doniósł o psycho-seksualnym spisku CIA i Sowietów dla infiltracji tej organizacji poprzez pranie mózgu. Oświadczenie to brzmiało tak dziwnie, że zostało zdymisjonowane jako „szalone”. To jest jeszcze jedno z niezliczonej liczby oskarżeń, dla których nie przeprowadzono nigdy żadnego dochodzenia.

W dniu dzisiejszym militanci oskarżają rząd o dokuczliwość. Donosi o tych oświadczeniach kilka artykułów z gazet. „Government Wants Me Dead” z Associated Press, 14 maj 1995. Zapisy sądowe wykazują, że przywódca narodowych militantów i adwokat z Indiany – Linda Thompson „powiedziała urzędnikowi prokuratury w Marion County, że siły rządowe próbowały uśmiercić ją bronią częstotliwości radiowej. Wydaje się to wiarygodne w świetle programu telewizyjnego Sci Trek, Shoot Not to Kill, z kanału Discovery, nadanego 29 grudnia 1997 roku. Broń elektromagnetyczna została użyta dla spowodowania bólów brzucha, w celu powstrzymania protestanta, a akustycznie – fale dźwiękowe zdezorientowały grupę demonstrantów. Wiele departamentów policji na terenie całego kraju jest w posiadaniu broni nieuśmiercających. Podając za artykułem o broniach elektromagnetycznych z U.S. News and World Report, 7 lipiec 1997, ” ..i przez dobre czterdzieści lat siły militarne USA pracują po cichu nad bronią takiego rodzaju. Większość z tej pracy pozostaje ciągle sekretem….”

Magazyn Time z 26 czerwca 1995 donosi o Marku Koerneke, militancie z Michigan, który wierzy w to, że istnieją „Amerykanie zniewoleni i zaszczepieni microchipami.” Jest to twierdzenie wiarygodne, jako że rząd fundował badania nad kontrolą behawioralną w latach siedemdziesiątych, w skład których wchodziło wszczepianie elektrod, dla kontroli gwałtownego zachowania, przez profesora z Harvard Medical School i innych.

Istnieją bardziej wiarygodne dowody rządowych implantów i microchipów. W Southern California Law Review, luty 1974 Vol. 47 nr.2, Michael Shapiro napisał artykuł Legislating the Control of Behavior Control. Na stronie 239 cytuje on P. Londona, Behavior Control 4-5 1969;

Znaleziono środki dla wszystkich specjalności i umiejętności człowieka, społeczeństwa i życia, które pozwolą wkrótce na precyzyjną kontrolę większości indywidualnych, ludzkich akcji, myśli, emocji, nastrojów i woli…

…Miniaturyzacja i postępy w chirurgii coraz bardziej eksploatują odkrycia dokładnych miejsc mózgu, które kontrolują rozmaite funkcje behawioralne:

..w stanie operacyjności jest już radiowa kontrola ataków epilepsji, pożądania seksualnego i modeli wymowy.

Społeczeństwo USA powinno znać te fakty, aby było w stanie podjąć decyzję. Niestety rząd USA nie będzie dyskutował o nielegalnych i sklasyfikowanych badaniach behawioralnych. Społeczeństwo USA powinno wiedzieć o licznych oskarżeniach dotyczących tego, że rząd używał i ciągle używa broni elektromagnetycznych dla kontroli tak zwanych, wywrotowych i anty-rządowych elementów społeczeństwa. Niestety CIA i inne instytucje rządowe nie odpowiadają na oskarżenia dotyczące nadużyć. Urzędnicy rządowi nie powinni pozostawać ponad prawem i w posiadaniu możliwości, które pozwalają na unikanie raportowania nielegalnych aktów, w rezultacie prac sklasyfikowanych przez przepisy bezpieczeństwa narodowego.

San Francisco Chronicle z 10 kwietnia 1988 doniosło o tajnym agencie, który żyje obecnie w strachu. Rex Niles był denuncjatorem. Jego „bezprecedensowa kooperacja” doprowadziła do zasądzenia 19 kupców i nadzorców przemysłowych, obciążonych oskarżeniami o oszustwa, uniki podatkowe i wykorzystywanie protekcji. Urzędnicy państwowi szacują, że Nils dostarczył milionów w łapówkarskich opłatach głównych kontraktorów elektronicznych. Brał on udział w federalnym programie ochrony świadków, a teraz sądzi się z rządem. Doniósł on o „ataku mikrofal i promieni rentgenowskich” oraz udokumentował wysokie stopnie radiacji. Dokuczano mu na różny sposób – bezsenność i udokumentowana kampania dźwiękowa, która wpływała w zły sposób na świadomość i podświadomość.

Oto fakty. Znajomość technologii elektromagnetycznej pochodzi zarówno z niesklasyfikowanych, jak i z wysoce utajonych źródeł. Tylko jeden, następujący przykład. W specjalnym reportażu wiadomości CNN z 1986 roku, Chuck DeCaro wielokrotnie zapytywał Pentagon o bronie mikrofalowe. Po wielu miesiącach oczekiwania Pentagon odpowiedział, że „Sprawa broni częstotliwości radiowej jest zbyt delikatna, aby o niej dyskutować.” Istnieją udokumentowane i bieżące sprawozdania kongresowe, dotyczące dokuczania i nielegalnej obserwacji w kraju, prowadzonych przez agencje wywiadowcze – jak NSA, FBI i CIA – przeciwko tak zwanym typom anty-rządowym.

Dodatkowo, rządowe ukrywanie problemu i kłamstwa są szeroko rozpowszechnione. Dla przykładu przypadek Iran-Contra i Syndrom Wojny Gulfowej. Książka Whistleblowers, Exposing Corruption In Government and Industry, autorstwa Myron Peretz Glazer i Penin Migdal Glazer, 1989, dokumentuje historię utraty pracy i dokuczania denuncjatorom. Sławna z takiej działalności Karen Silkwood zginęła w tajemniczym wypadku samochodowym, w drodze na spotkanie z dziennikarzem, a ważne dokumenty dotyczące niebezpiecznych, radiacyjnych warunków pracy, zostały w jakiś sposób zagubione. Rex Niles był kompetentnym i pełnym sukcesów biznesmenem, który posiadał fizyczne dowody wysokich stopni radioaktywności. Pomimo tego, uważano go za chorego psychicznie i nie przeprowadzono dochodzenia w sprawie jego oskarżeń.

Czterdziestoletnia kobieta, która doniosła FBI o oszustwie inwestycyjnym w 1986 roku, stała się potem celem takiej działalności. Jest ona inżynierem do spraw środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracy i jest obecnie celem obserwacji, udokumentowanych, wysokich stopni radiacji, zatruwania rtęcią, kradzieży dokumentów w pracy i więcej. Jest ona przekonana, że systematyczna dyskredytacja i dokuczanie prowadzone są w celu powstrzymania jej od aktywności ujawniającej przestępstwa.

Jeszcze inny, tragiczny przykład. Pewna pielęgniarka wystąpiła w roku 1996 o odszkodowanie z powodu stwierdzonej alergii do rękawiczek latexowych. W kilka miesięcy potem rozpoczęło się elektroniczne dokuczanie. Pielęgniarka ta doniosła o symptomach porównywalnych do znanych technik dokuczliwości wywiadu. Doniosła ona o licznych włamaniach do jej samochodu i mieszkania, o przekładaniu przedmiotów użytku osobistego, o machinacjach z telefonem, niewytłumaczalnych problemach ze sprzętem elektrycznym, kampanii dźwiękowej przeszkadzającej we śnie i dyskredytujących technikach fizycznego, elektromagnetycznego dokuczania. Jeśli w sposób naturalny dyskutowała ona o tych symptomach , to było to skazane na oddźwięki paranoiczne i „szalone”. Fizyczna ewidencja była lekceważona, a jej skargi były ignorowane, tak jakby pochodziły od chorej osoby. Wzrastająca liczba przypadków takiego rodzaju powinna być głęboko prześledzona, a nie dysmisjonowana w sztuczny sposób.

Amerykańscy więźniowie donosili od lat sześćdziesiątych o fizycznych i psychologicznych torturach, dokonywanych za pośrednictwem technologii elektromagnetycznych. John Ginter i wielu innych więźniów opisują uderzająco podobne zestawy technik torturowania, które zrównane są w czasie z rozwojem technologii elektromagnetycznej i jej określeniami .

Eksperymenty kontroli behawioralnej na więźniach mają długą historię. Dla przykładu, w wysłuchaniu Kongresu z 1974 roku – zatytułowanym Prawa Indywidualne i Rola Federalna w Modyfikacji Zachowania – nadużycia w kalifornijskim więzieniu Vacaville, we wczesnych latach siedemdziesiątych, zawierały psycho-chirurgię i eksperymentację kontroli zachowania za pomocą paraliżującego środka, zwanego anectine. Powoduje on prolongowane stany powstrzymania systemu oddechowego, które niektórzy opisali jako „gorsze niż umieranie.” Badacze oświadczyli, że testowano ten środek w programie leczenia dla „powstrzymania niebezpiecznego zachowania (n.p. powtarzające się napady, próby samobójstwa.)” W roku 1974 Southern California Law Review, Vol. 47:247, zamieścił artykuł zatytułowany „Legislacja Kontroli – Kontroli Zachowania”, w którym Michael H. Shapiro komentował nielegalne eksperymenty w więzieniu Vacaville.

„Takie olbrzymie napaści na autonomię osobistą powinny odprawiać jakiekolwiek wrażenia tego, że urzędowość, a profesja medyczna w szczególności, mogą być pozostawione samym sobie w determinowaniu losu narodu i dla okazji interwencji na ludzkiej mentalności, w celach osiągnięcia kontroli umysłu/zachowania.”

Dr. L.J. West, dyrektor UCLA Neuropsychiatric Institute zaproponował utworzenie nowego centrum dla studiów gwałtownego zachowania, które używałoby więźniów z Vacaville i innych ośrodków. Propozycja ta była poważnie popierana przez gubernatora Reagana. Artykuł z The San Fransisco Chronicle, 1 kwietnia 1973, donosi: „O ile określenie nie mówi, czy operacja mózgu będzie koniecznością, West stwierdza, że jest to jeden ze środków kontroli gwałtownego zachowania… Najbardziej kontrowersyjny projekt nazwano „Przewidywanie Napływu Gwałtowności i Fale Mózgowe.”

W artykule Los Angeles Time, datowanym na 16 kwietnia 1973, West zaprzeczył temu, że w centrum dokonywano by zabiegów psycho-chirurgicznych, ale kopie propozycji, które wyciekły na zewnątrz, świadczyły o czymś zupełnie innym. Utworzenie Centrum nie zostało zatwierdzone, częściowo z powodu dużej opozycji społeczeństwa.

Dr. West miał również długą historię badań kontroli bahawioralnej. Rządowe memorandum „Techniki Przesłuchania” z 14 stycznia 1953, informuje:

„Jeśli użyć usług wytrenowanego hipnotysty, Majora Louisa J. Westa, USAF (MC) i innego człowieka, dobrze obeznanego w konwencjonalnym przesłuchaniu psychologicznym….można utworzyć centrum badań nad techniką przesłuchania…”

Podając za New York Times, Dr. West pracował dla eksperymentów z LSD, finansowanych przez CIA.

Dr. West znajduje się ciągle w UCLA i jest wymieniony jako kontrybutor do sprawozdania USAF Scientific Advisory Board’s „New World Vistas”, z 1996 roku. Uważa się, że jest on anonimowym autorem dokumentu z tego sprawozdania, zatytułowanego „Kontrola Procesu Biologicznego”. Praca ta przedstawia przyszłe użycie technologii elektromagnetycznej na systemie ludzkim, które „uczyniłoby oponenta niezdolnym do przedsięwzięcia jakiejkolwiek znaczącej działalności-opartej na jakiejkolwiek wyższej zdolności motorycznej (np: użycie broni, operowanie systemów poszukiwawczych)”.

Jest to faktem, do którego nikt nie chce się przyznać, że torturowanie jest zakorzenioną w starożytności i mocno ustanowioną częścią relacji międzyludzkich. Podając za New York Times Magazine z 28 grudnia 1997, artykuł „Do Piekła i z Powrotem” stwierdza:

„Podstawowym celem tortury nie jest ujawnienie informacji – produkuje ona częściej kłamstwa niż prawdę – ale przełamanie osobowości ofiary. W tym tortura jest szalenie sukcesywna.”

Bez względu na to, czy tortura jest teraz hi tech i ma miejsce w więzieniach, czy w stosunku do denuncjatorów, lub dla kontroli „desydentów”, jest to ciągle po prostu tylko inna forma tortury, część ludzkiej natury, którą trzeba zawsze obserwować i jej zapobiegać.

Cheryl Welsh, z California State University, Sacramento, opisała jej przypadek jako „przypominający więzienie elektroniczne”. Celem ataku są jakiekolwiek i wszystkie systemy elektryczne w jej środowisku, wliczając w to mózg. Są one kontrolowane i manipulowane 24 godziny na dobę. Tak jak w eksperymencie psychologicznym, dla odnalezienia słabości i stopnia wytrzymałości, używane są techniki bodźca i reakcji. W podobny sposób używano stresu w eksperymentach CIA z LSD i wojskowych eksperymentach kruszenia osobowości. Przypadek Welsh jest podobny do przypadków tych nieświadomych ofiar radiacji, które poszły do szpitala, w którym na nich eksperymentowano. Zdarzyło się, że i ona znalazła się w niewłaściwym miejscu i o niewłaściwej porze, kiedy rząd amerykański poszukiwał ofiar dla prowadzenia zasadniczych studiów dla celów militarnych.

Welsh twierdzi, że naukowcy studiują jej mózg dla odnalezienia limitów technologii. W latach czterdziestych nie znano efektów radiacyjnej dawki plutonowej witaminy. W podobny sposób, nauka nie ustaliła jeszcze militarnego użytku i efektów na zdrowiu mikrofal i innych częstotliwości elektromagnetycznych. Podobnie do ofiar radiacji, ofiary elektromagnetyczności są dzisiaj zdyskontowane. Pomimo tych przeciwności, Cheryl jest zdeterminowana w wysiłkach dla zastopowania trwających eksperymentacji i udowodnienia, że są one realne, nawet jeśli niewidzialne i sklasyfikowane

Oto cytat z książki popierający jej twierdzenia. Z Mind Wars Rona McRae, St. Martin’s Press, 1984. Pan McRae służuł kilka lat w Navy i współpracował z kolumnistą Jackiem Andersonem w 1979 roku. Jest on korespondentem dla The Economist.

Podając za najlepszymi źródłami, istnieje poważne zagrożenie elektroniczną manipulacją ludzkiego umysłu. Możliwości te powstały z badań, które usiłowały wytłumaczyć telepatię w sposób elektromagnetyczny. Niestety, pomimo że badacze nie zdołali odkryć, że myśli mogą wpływać na radiację elektromagnetyczną długiego zasięgu – czego poszukiwali – odkryli oni, że radiacja elektromagnetyczna długiego zasięgu może mieć wpływ na ludzki umysł. Podając za Barbarą Honneger (była ona członkiem ekipy Reagana w Białym Domu), „podstawową przyczyną wzrostu zainteresowania” psychicznymi środkami prowadzenia wojny i dziedziną, na którą Pentagon wydaje większość z oszacowanych sześciu milionów dolarów rocznego budżetu na badania psychiczne lub podobne, „są początkowe rezultaty nadchodzące ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, które dowodzą, że pewna amplituda i kombinacja częstotliwości zewnętrznej radiacji elektromagnetycznej, w zasięgu częstotliwości fali mózgowej, umożliwiają obejście zewnętrznych mechanizmów zmysłowych organizmów, wliczając w to ludzkie, i pośrednią stymulację struktur neuronowych wysokiego stopnia w mózgu. Ta stymulacja elektroniczna znana jest z wytwarzania zmian mentalnych na odległość, wliczając w to halucynacje i różne modalności zmysłowe, szczególnie słuchowe.

Istnieje ponad 1000 współpracujących ze sobą ofiar, podając za organizacją Citizens Against Human Rights Abuse, jedną z wielu grup praw ludzkich dokumentujących to zagadnienie. Wszystkie one opisują tortury – co jest sensowne, ponieważ rząd amerykański rozwija bronie elektromagnetyczne które zabijają. Ofiary opisują kilka zestawów symptomów, co powinno prowadzić do logicznego wniosku, że istnieje wiele różnych, sklasyfikowanych eksperymentów rządowych i projektów osłonnych, które powodują różne opisy. Każdy nerw ciała i umysłu może być namierzony z odległości, manipulowany i kontrolowany. Ból może być wywołany i użyty wspólnie z technikami modyfikacji zachowania.

Następujący cytat jest jednym z wielu faktów popierających oświadczenia ofiar. Z Mind Manipulators, rzeczywistej relacji Alana Scheflina i Edwarda M. Optona, Jr, Paddington Press Ltd. 1978. Pan Scheflin wykładał na Uniwersytecie Georgetown, a pan Opton jest absolwentem Yale, Duke i UC Berkeley. Książka podaje:

Dziesięć tysięcy stron bardzo tajnych w przeszłości dokumentów U.S. army i CIA dowodzi, że przez dwadzieścia pięć lat agencje rządu USA prowadziły najekstensywniejszy w historii świata program manipulacji umysłu. Przebadano i udoskonalono każdą możliwą metodę zapleśnienia umysłu, wiele z nich testowano na nieświadomych obywatelach amerykańskich.

Psycholodzy, lekarze psychiatrii, urzędnicy więzienni, naukowcy, prawnicy i politycy są wmieszani przez dekady w badania nad kontrolą umysłu w szpitalach, laboratoriach, uniwersytetach, instytucjach mentalnych, urzędach medycznych, więzieniach i szkołach.

Myśli mogą być czytane z odległości i odtwarzane z powrotem; inna osoba powtórzy dokładnie to, o czym właśnie myślała ofiara. Używa się prania mózgu i technik przełamywania osobowości. W większości przypadków zgłaszane jest transmitowanie do głowy ofiary głosów mikrofalowych. Istnieje wiele artykułów dostępnych w otwartej literaturze, które poruszają zagadnienie słuchu mikrofalowego. Dr. Becker napisał książkę Body Electric w 1985 roku i doniósł, że

„w roku 1973 dr. Joseph C. Sharp z Walter Reed Army Institute of Research słyszał i rozumiał wymawiane słowa, wysyłane do komory izolacyjnej, w której się znajdował, audiogramem pulsowanych mikrofal (analogię dźwiękowych wibracji słów) transmitowanych do jego mózgu. Takie urządzenie ma oczywiste zdolności użytkowe w ukrytych operacjach, przeznaczonych do doprowadzenia osobnika do szaleństwa „głosami”, lub dla niewykrywalnych instrukcji dla zaprogramowanego zabójcy.”

Ofiary mówią również o manipulacjach snu i pamięci. Według doniesień, kontrolowane i monitorowane są ruchy i świadomość, rytm bicia serca i wiele funkcji ciała. Te i inne symptomy mogą być związane z przeszłymi, dobrze udokumentowanymi badaniami nad kontrolą umysłu i ekstrapolować do bardzo prawdopodobnego faktu, że badania nad kontrolą umysłu są kontynuowane i sklasyfikowane, tak jak program Manhattan. Ten przykład z historii badań nad kontrolą umysłu pochodzi z The Search for the Manchurian Candidate Johna Marksa, Times Books, 1979 str. 164.

Rozdział 10, The Gittinger Assessment System. Na liście płac CIA i zastawiając sidła dla znalezienia sposobów manipulacji ludźmi, Gittinger stworzył unikalny system oszacowania osobowości i przewidywania zachowania w przyszłości. Nazwał on tą metodę we właściwy sposób – Systemem Oszacowania Osobowości (Personality Assessment System-PAS)…to właśnie Gittinger, psycholog personelu, sprzedał jego system PAS cynicznym i nieskorym do sztuczek oficerom tajnych służb agencji. Podczas kryzysu kubańskiego, wezwano do Białego Domu właśnie Gittingera, dla zasięgnięcia porady, jak Chruszczow zareaguje na amerykańskie naciski… Budował on unikalny zestaw danych wszystkich faz ludzkiego zachowania i potrzebował tak wiele próbek oddzielnych grup, ile był w stanie zdobyć….W wielkiej ilości, do początku lat siedemdziesiątych spłynęło 29000 zestawów testu osobowości (Wechslers) – każdy z nich wraz z danymi biograficznymi… W roku 1962 Gittinger i jego współpracownicy przenieśli bazę operacyjną z kwatery Human Ecology w Nowym Jorku, do posiadanej przez CIA firmy, założonej specjalnie dla nich w Waszyngtonie i nazwanej Psychological Assessment Associates…W roku 1973 Gittinger i jego wieloletni współpracownik, John Winne,…opublikowali zasadniczy opis PAS-u w fachowym żurnalu… Pisałem o pracy Gittingera w magazynie Rolling Stone w 1974 roku. Gittinger obawiał się, że wyjawienie powiązań z CIA może zaszkodzić jego reputacji zawodowej… Nie widział on żadnych problemów etycznych w poszukiwaniu ludzkich słabości… …W sierpniu 1977, Gittinger złożył publiczne zeznanie podczas wysłuchania Senatu.

Inny przykład z The Mind Control Papers, ISBN 0-915509-35-3, 1980. Opublikowany przez Freedom News Journal i oparty na ujawnionych dokumentach CIA.

Memorandum z 17 grudnia 1963, dla wicedyrektora Central Intelligence. Temat: Testowanie psycho-chemikalii i materiałów spokrewnionych. Spokrewnione manifestacje, takie jak myślenie i wrażenia wzrokowe lub emocje, zachowanie i reakcje psychologiczne mogą być ciągle rejestrowane poprzez radiową komunikację pomiędzy komputerem i mózgiem. Poprzez to tajna policja, władze, badacze medycyny i państwo są w stanie obserwować osobnika w sposób głębszy i bardziej wszechstronny, niż byłby on w stanie robić to samodzielnie. Na ile możemy być pewni, dokumenty potwierdzające rozwój tej okropnej nauki były szkicowane tak dawno, jak w roku 1951, kiedy CIA postanowiła skoordynować wysiłki armii, navy i air force, i kiedy narodził się program Artichoke. Memorandum z 1952 roku definiuje te misje w następujący sposób: Ewaluacja i rozwój każdej metody, poprzez którą możemy uzyskać informację bez zgody osobnika i bez jego świadomości. Czy możemy kontrolować daną osobę do stopnia, w którym będzie wykonywała nasze rozkazy wbrew jej woli, a nawet wbrew fundamentalnym prawom natury, takim jak ochrona własnego życia? Jak moglibyśmy oprzeć się takim środkom, jeśli byłyby one użyte przeciwko nam?

Większości ofiar przydzielana jest etykietka choroby psychicznej, ale faktycznie donoszą one o podobnych symptomach i posiadają fizyczne dowody na to, że nie są to przypadki choroby psychicznej. Zazwyczaj krewni, policja lub prawnicy, którzy nie znają technologii, domagają się ewaluacji psychiatrycznej i w ten sposób ofiara traci jakąkolwiek szansę na sprawiedliwość. Stałym zwyczajem, diagnoza psychiatryczna oparta jest na sprawozdaniu pacjenta i instrukcjach lekarza lub terapisty. Podczas kiedy pacjent może prezentować osobiste sprawozdania, o wysokiej lub nadzwyczajnej aktywności radiowej, bieżące sprawozdania prasowe, dotyczące praktyk nadzoru więźniów z satelity, prace naukowe dotyczące sklasyfikowanych broni elektromagnetycznych i doniesienia o niesklasyfikowanym rozwoju broni nieuśmiercających w przeciągu ostatnich czterdziestu lat, to i tak nie powstrzyma to diagnozy choroby psychicznej. Lekarz stwierdził schizofrenię nawet u osoby z długą historią dobrego zdrowia mentalnego. Fakt tego, że „słuch mikrofalowy” lub „syntetyczna telepatia” jest udokumentowaną bronią wojskową, uważany jest za nieistotny.

Tytuły takie jak „FBI Chciało Testować Urządzenie Kontroli Umysłu na Koreshu” z Press Association Newsfile, 3 marzec 1994, nie są łączone z obecną sytuacją ofiar. Większość psychiatrów nie bierze pod uwagę takiej możliwości, że rząd USA mógłby testować dzisiaj, w ich biurze, bronie elektromagnetyczne. Ta eksperymentacja jest zakorzeniona w mentalności zimnej wojny i ponieważ winni naukowcy nie chcą być schwytani, a rząd USA nie chce hałasu publicznego, nielegalna eksperymentacja pozostaje sklasyfikowana i ciągle trwa. Oto przykład z The Search for the Manchurian Candidate Johna Marksa, str. 59.

Tajemnice CIA były również wyraźnie wymierzone przeciwko ludziom w kraju. Sprawozdanie Inspektora Generalnego z 1963 roku podaje: „Badania nad manipulacją ludzkiego zachowania są uważane przez wiele autorytetów medycyny i dziedzin spokrewnionych za profesjonalnie nieetyczne”; dlatego otwartość mogłaby „zaprzepaścić” reputację badaczy z zewnątrz. Ponadto, Inspector General CIA zadeklarował, że ujawnienie pewnych operacji MKULTRY mogłoby spowodować „poważnie ujemną reakcję” amerykańskiego społeczeństwa.

Oskarżenia ofiar są pożądane, ponieważ naukowcy chcą znać efekty technologii broni elektromagnetycznych na ludziach. Wzrasta ilość dowodów na to, że rządy chcą używać tej technologii i deklasyfikują część z niej. Oto artykuł opisujący bronie, które powodują skutki porównywalne ze symptomami ofiar. STILL UNDER WRAPS, Aviation Week & Space Technology, 7 czerwiec 1993 str. 35.

Bieżący incydent z Branch Davidian w Waco, Teksas, spowodował – podając za doradcą Kongresu – debaty pomiędzy agencjami, dotyczące rozwoju nowych broni nieuśmiercających i obezwładniających. Armia, lotnictwo i CIA rozwinęły niektóre z wyspecjalizowanych broni tego rodzaju. Jednym z nich jest uzbrojenie optyczne, które produkuje jasne światła laserowe, powodujące chwilowe oślepienie. Promieniowanie akustyczne niskiej częstotliwości jest w stanie spowodować obezwładniający ból. Hi Tech generatory siły mogą zniszczyć urządzenia elektryczne, wliczając w to łączność. Finalnie zadecydowano, aby trzymać informacje o tych broniach w ukryciu. Decyzję powzięto dla zapobiegnięcia wyciekowi informacji o tym, jak daleko posunęła się ta technologia, do rąk potencjalnych wrogów.

Dobrze udokumentowana historia prowadzenia przez rząd USA nielegalnych eksperymentów kontroli zachowania, nie jest łączona z faktami licznych przykładów bieżącej eksperymentacji i nadużyć rządowych. Takich jak Syndrom Wojny Gulfowej, w którym to przypadku dolegliwości weteranów zostały niewłaściwie rozpoznane, jako choroby związane ze stresem. Raz jeszcze, nie jest ona łączona z bieżącymi ofiarami i jeśli pacjent mówi o dozorze rządowym, nawet jeśli technologia i motywy rządowe są udokumentowane i zaprezentowane, wydaje się rozpoznanie psychozy lub urojenia.

Przeciętna ofiara ma olbrzymie, finansowe i praktyczne problemy z zaprezentowaniem dowodów na używanie na niej broni częstotliwości radiowej. Choroba mikrofalowa jest ciągle kontrowersyjna i niezbyt dobrze udokumentowana w amerykańskiej literaturze medycznej. Istnieje wiele innych problemów. Na przykład, przestępcy mogą z łatwością wyłączyć sygnały, kiedy ofiara próbuje monitorować je za pomocą analizatora spektrum, który jest urządzeniem bardzo drogim.

Ofiary tortur i dramatycznych przeżyć mają trudności z opisem ich doświadczeń. Bardzo często wszystko to brzmi „zwariowanie” i jest bardzo bolesne, kiedy do tego powracać. To nie jest mały problem, jak widać w tym przypadku. The New York Times, 21 grudzień 1997, artykuł „Learning to Assess Accounts of Torture” doniósł, że „urzędnicy imigracyjni uczyli się rozpoznawać sygnały torturowania, aby mogli oni decydować, czy uchodźcy są w istocie ofiarami tortur i zasługują na protekcję rządu.” Urzędników imigracyjnych uczono słuchania relacji uchodźców dotyczącej, dlaczego muszą oni pozostać w USA, „bez powodowania ataku dramatycznych pamięci uciekiniera.”…”Ofiary tortur przybywają z symptomami, które stają się bardziej trudne do rozróżnienia.” …”Tragicznie, metody torturowania wokół świata stają się coraz bardziej nowoczesne” – powiedział Dr. Allen S. Keller. W skład kursu wchodziła dyskusja o deprawacji snu, improwizacjach egzekucji i innych formach męczarni psychologicznych, które nie pozostawiają żadnych denuncjonujących śladów.”

Specjaliści medyczni zaczynają powoli zdawać sobie sprawę z tego, że ta technologia rzeczywiście egzystuje i oskarżenia ofiar są bazowane na realności. 24 listopada 1997, w Spotlight, Dr. Byron T. Weeks, lekarz medycyny i emerytowany pułkownik lotnictwa, wypowiedział się popierając Shirley Allen – kobietę z Illinois, która znajdowała się pod sześciotygodniowym oblężeniem policji stanowej. Jej krewni chcieli, aby dokonała ona egzaminacji psychiatrycznej, czemu odmówiła. Pani Allen, 51 letnia wdowa i pielęgniarka „….jest obywatelką ze wzorową przeszłością, która nigdy nie popełniła przestępstwa przeciwko społeczeństwu… Nie jest ona widocznym zagrożeniem jej sąsiadów i jest niemal uniwersalnie respektowaną i wyróżniającą się obywatelką.” Władze pozbawiły jej wody, kanalizacji, elektryczności i ogrzewania, aż do czasu zakończenia oblężenia. „Relacjonowano szeroko szerzącą się na szczeblu ogólnonarodowym krytykę policji, podając za Illinois Sun-Times 31 październik 1997. Pani Allen oświadczyła, że ktoś „kierował na nią fale radarowe”. Dr. Weeks stwierdził: „Może to być nie tak nieracjonalne, jak mogłoby brzmieć, biorąc pod uwagę reportaże dotyczące używania fal elektromagnetycznych ekstra niskich częstotliwości (ELF), dostrojonych do ludzkich fal mózgowych, które mogą spowodować halucynacje słuchowe i wzrokowe”.

Listy popierające dwie inne ofiary kontroli umysłu zostały przedłożone przez adwokata i psychiatrę. Listy te zostały przekopiowane wraz z informacjami uzupełniającymi w U.S. GOVERNMENT MIND CONTROL EXPERIMENTS ON CHILDREN – kompilacji Jona Rappaporta, (213) 243 9005.

Uwaga Autorki: Początkowo, Valerie Wolf i jej pacjentki zostały zaproszone do składania zeznań przed Komisją, ponieważ lekarze wymienieni przez te pacjentki, jako zamieszani w administrowanie kontroli umysłu, byli również wymieniani przez ofiary radiacji – jako lekarze, którzy przydzielili im dozy radiacji. ADVISORY COMMITTEE ON HUMAN RADIATION EXPERIMENTS, 1726 M ST. N.W., SUITE 600 WASHINGTON, D.C. 20036.


The Advisory Committee on Human Radiation Experiments jest 14 osobową komisją złożoną ze znanych w kraju ekspertów w dziedzinach bio-etyki, historii nauki, biologii radiacyjnej i onkologii, epidemiologii, prawa i medycyny nuklearnej. W skład Komisji wchodzi również reprezentant społeczeństwa. Członkowie powołani przez Prezydenta w kwietniu 1994, mają za zadanie przygotowanie raportu, spodziewanego w 1995 roku, który dotyczy używania ludzi, jako ofiar federalnie fundowanych badań używających radiacji jonizującej.

Terapistka, Valerie Wolf: „Jestem tutaj, aby powiedzieć o możliwym związku, pomiędzy eksperymentacjami kontroli umysłu i radiacyjną, która rozpoczęła się we wczesnych latach czterdziestych. Główna przyczyna poruszania tematu badań nad kontrolą umysłu jest taka, że są ludzie którzy twierdzą, że byli narażeni jako dzieci na kontrolę umysłu, radiację, eksperymentację z narkotykami i środkami chemicznymi, które to były administrowane przez tych samych lekarzy, o których wiadomo, że byli wmieszani w prowadzenie badań nad radiacją i kontrolą umysłu.

Dostarczona dokumentacja spisanych oświadczeń ludzi z całego kraju, wyjawia imiona osób i nazwy projektów badawczych. Jest również rzeczą ważną aby rozumieć, że kontrola umysłu i jej następstwa w życiu dorosłym mogą być używane dla intymidacji tych poszczególnych obiektów badań, dla ukrycia okrucieństw popełnionych na nich podczas badań rządowych.”

Dr. Collin Ross-psychiatra i autor książek o chorobie wieloosobowości (DID): „Stałem się zainteresowany pochodzącą z CIA i wojska kontrolą umysłu, kiedy pacjenci z DID zaczęli opisywać swe związki z doświadczeniami nad kontrolą umysłu w bazach wojskowych i w pomieszczeniach szpitalnych… Zacząłem czytać o pochodzeniu i o badaniach nad kontrolą umysłu w roku 1992…Dr. Orne i Dr.West (UCLA) ciągle żyją….Mogą oni, tak jak wiele innych, ciągle żyjących osób, być powołani do złożenia zeznań….O ile realność tych badań nie jest udokumentowana, możliwość tej realności jest tak poważna, że pozwala ona na formalne dochodzenie. O ile pamięć niektórych pacjentów z DID może być nieścisła i zniekształcona, jest to niewiarygodne, aby CIA i agencje wywiadu wojskowego po prostu powstrzymały te badania w roku 1973, tak jak twierdzą… Z chęcią złożę zeznanie na jakimkolwiek wysłuchaniu, dotyczącym pochodzącej z wojska lub CIA kontroli umysłu. Szczerze oddany, Collin Ross, MD.

9 marzec 1995. Do tych, których może to dotyczyć: Nazywam się Allan W. Sheflin. Jestem profesorem prawa w Santa Clara University Law School i legalnie rozpoznanym ekspertem kontroli umysłu i zachowania. Jestem współautorem książki o rządowych programach kontroli umysłu, zatytułowanej „The Mind Manipulators”, którą opublikowano w dwunastu krajach….Piszę w celu udzielenia poparcia zeznaniom Claudi S. Mullen, oraz w celu zachęcenia do ujawnienia tajnych, rządowych akt dotyczących radiacji i kontroli umysłu… Wiem że wiele historii opowiadanych przez świadków, będzie brzmiało nieprawdopodobnie. Proszę nie dysmisjonować ich z pierwszej ręki….Wydanie pozostałych dokumentów, dotyczących tajnych eksperymentów rządowych, jest w interesie publicznym i nie zagroziłoby bezpieczeństwu narodowemu… Będzie moją przyjemnością, udzielić w razie potrzeby jakiejkolwiek, dodatkowej informacji. Szczerze oddany, Alan W. Sheflin, Profesor Prawa.

The British Medical Journal Volume 315, 12 lipiec, 1997 str.72 autor: Robin M. Coupland, chirurg i edytor SIrUS Project, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, napisał artykuł zatytułowany „Bronie nieuśmiercające: przyśpieszając nowy wyścig zbrojeń, medycyna musi się strzec przed użyciem swych umiejętności dla rozwoju broni”. Pisał on o „..urządzeniach generujących ultradźwięki lub fale elektromagnetyczne i o urządzeniach przeznaczonych do kontroli zamieszek.” Autor zapytuje potem: „Zamiast poszytych ran, przeszczepów skóry lub amputacji, czy żołnierze ocaleli z przyszłego pola wojny powrócą do domów z psychozą, epilepsją i ślepotą – zadanymi przez broń przeznaczoną do takiego właśnie celu?” Jest rzeczą ogromnej wagi, aby lekarze i psychiatrzy zdawali sobie sprawę z tego problemu, rozpatrzyli go i o nim mówili.

Dobrą analogię do tego, dlaczego nie ma pomocy dla ofiar i do problemów z tym związanych można znaleźć w historii palenia papierosów i firm tytoniowych. Szkodliwy wpływ palenia papierosów na zdrowie jest znany od lat sześćdziesiątych, ale nie powstrzymało to firm tytoniowych od eksploatacji i wyciągania zysków z ich produkcji przez 50 lat. Ciemna strona natury ludzkiej i wykroczenia rządowej biurokracji to kilka z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy. W podobny sposób, problem rządowej eksperymentacji, używającej technologii elektromagnetycznych, pozostaje nierozwiązany przez niemal 50 lat.

Artykuł z New York Times, 31 sierpień 1997, autorstwa Michaela D’Antonio, zatytułowany „Atomowe świnki doświadczalne” doniósł:

Ci którzy twierdzili, że są ofiarami potajemnych eksperymentów radiacyjnych, byli przez dekady dymisjonowani jako paranoicy. W Departamencie Energii, który nadzoruje badania nad rozwojem amerykańskich broni atomowych, byli oni określani kolektywnie jako „szaleńcy”. Otworzenie akt z czasów zimnej wojny, pozwoliło powrócić tym szaleńcom do obrębu normalności

Autor nie znany

Ty jesteś Kreatorem Własnej Rzeczywistości

Tags:

Komentarze są wyłączone

Wybierz Zakładkę

Portal Społecznościowy KimBook

Platforma Video

MyTube

Komunikator WTC WhatsThat

WhatsThat

Nakładka na YouTube

Invidious.kim

Komunikator TNP Transport na Protesty

https://transportnaprotesty.info

Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Kontakt

Kontakt

Ostatnie wpisy