Doktor Martyka stanął w naszej obronie w czasie Pandemii, czas abyśmy my teraz stanęli w jego obronie.

Wyraz swój sprzeciw abyśmy mogli dalej normalnie żyć

ZA TO SĄDZILI DR MARTYKĘ 19 GRUDNIA
Dołącz no naszego czatu